Ένα κιτ για την καλλιέργεια ενός μεγάλου, πολύχρωμου κρυστάλλου εύκολα. Περιλαμβάνει την κρυσταλλική σκόνη, το καλλιέργεια ποτήρι ζέσεως και εικονογραφημένες οδηγίες χρώματος. Ηλικία 8+

BUK-3006
BUKI FRANCE