Η Construct It έχει δημιουργηθεί για να διδάξει στα παιδιά τα βασικά της μηχανικής, αφορά τα παιδιά που μαθαίνουν καθώς διασκεδάζουν. Καθε το κιτ κατασκευής αποτελείται από ισχυρά μεταλλικά μέρη και περιλαμβάνει πραγματικά εργαλεία. Τα παιδιά θα χρησιμοποιούν και θα βελτιώνουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες καθώς συνδέουν κάθε κομμάτι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για ένα παιδί να αγκαλιάσει πραγματικά τη δική του δημιουργικότητα. Τα παιδιά ενθαρρύνονται επίσης να σκέφτονται διευρυμένα (out of the box). Ανεξάρτητα από το θέμα της κατασκευής τα παιδιά θα μάθουν νέες δεξιότητες και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να καταλήξουν σε διαφορετικά φανταστικά είδη οχημάτων, κατασκευών και εφευρέσεων.
BMS-10267
BMS CONSTR.