Κατασκευάστε το δικό σας ηλιακό αυτοκίνητο ενώνοντας όλα τα κομμάτια. Το αυτόκίνητο θα κινείται με τον ήλιο. Όταν δεν υπάρχει ήλιος μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρίες. Περιλαμβάνει ειδικό εγχειρίδιο με εκπαιδευτικές οδηγίες.
BUK-3016
BUKI FRANCE