Περιλαμβάνει πλήρες εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες.

BUK-BE005
BUKI FRANCE