Εκπαιδευτικός σκελετός 45cm πάνω σε βάση. Παρουσιάζονται όλα τα κοκκαλα του ανθρώπινου σώματος. Περιλαμβάνει ειδικό εγχειρίδιο με εκπαιδευτικές πληροφορίες.
BUK-2180
BUKI FRANCE