Εκπαιδευτικός σκελετός 85cm πάνω σε βάση. Παρουσιάζονται όλα τα κοκκαλα του ανθρώπινου σώματος. Περιλαμβάνει ειδικό εγχειρίδιο με εκπαιδευτικές πληροφορίες.
BUK-2181
BUKI FRANCE