Επιλέξτε την πλευρά της κάρτας σας  και γυρίστε τον τροχό να μάθετε  την τυχή σας. Θα χρειαστεί να αναμείξετε τις καρτέλλες. Ποιος θα βρει τα περισσότερα ζευγάρια? 3 διαθέσιμες επιλογές όταν το παιδί γυρνάει τον τροχό. Ανακατέψτε τις καρτέλλες σας γυρίστε να βρείτε τα ζευγάρια για τα μικρά, είναι δυνατόν να παίξετε χωρίς αναμειξη των καρτελλών.  3 σύνολα 12 ζευγών :Ζώα,δράσεις,σχήματα.Ηλικια 3+ 

BUK-5603
BUKI FRANCE