Περιλαμβάνει πλήρες εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες.

BUK-7507
BUKI FRANCE