Περιλαμβάνει πλήρες εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες.

BUK-TW01
BUKI FRANCE