Πάνινη κούκλα DE CUEVAS 36cm σε κουτί που γίνεται κούνια.
CUE-20047
DECUEVAS