Μία εκπληκτική κούκλα Puppet (28x32cm) και 4 fingerpuppet από το αντιστοιχο παραμύθι.
FST-2689
FIESTA CRAFTS