Μουσικός περιστρεφόμενος projector
TRU-5161
TRUSSELIER