Δίσκος κοππης φρούτων, περιλαμβάνει 18 τεμάχια. Διαστάσεις 16x22cm
LTV-TV355
LE TOY VAN