Σφαίρα 21 εκατοστών για να παρατηρήσετε τη γη κατά τη διάρκεια της ημέρας και τους αστερισμούς τη νύχτα. Το βράδυ, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία. Έρχεται με ένα εφεδρικό LED και ηλεκτρικό δίκτυο προσαρμογέας*. Ηλικια 8+
BUK-7345
BUKI FRANCE