Ξύλινη φάρμα με 3 οικήματα, 'τάπητα' και κάγκελα για να την οριοθετήσετε. Τα άλογα και οι φιγουρες πωλούνται ξεχωριστά. 58x52x24cm

LTVL-TV410
LE TOY VAN