Ένα σύνολο κύβων με κλασικό αλφάβητο(Κεφαλαία και πεζά), αριθμούς 0-9, διαφορα αντικείμενα, σχήματα και αντικείμενα σε ποσότητες. Περιέχει ξύλινο δίσκο με τυπωμένο αλφάβητο στη βάση. Προκείται για εκπαιδευτικό ''όπλο'' καθώς μπορεί αν διδάξει γράμματα, χρώματα, αριθμούς, σχήματα, ζώα. Διαστάσεις:27x23x5cm

LTV-PL 101
LE TOY VAN