Ένας πολυδιάστατος κύβος δραστηριοτητων. Περιλαμβάνει ξυλόφωνο, γρανάζια, γράμματα-νούμερα, τροχό και μεταφερόμενα πουλιά σε οδηγους. Κάθε πλευρά του μπορεί να λειτουργήσει εκπαιδευτικά, αναπτύσσοντας ή εξασκόντας διαφορετικές δεξιότητες για το παιδί, Κάθε Διαστάσεις:13x13x15cm

LTV-PL 105
LE TOY VAN

LE TOY VAN ΚΥΒΟΣ ΔΡΑΣΤHΡΙΟΤΗΤΩΝ

LTV-PL 105