Πλήρης πάγκος εργασίας με τροχό, μαυροπίνακα, πριόνι, σφυρί, βίδες, παξιμάδια, χάρακα, μία θήκη, ''ηλεκτρικό'' κατσαβίδι και εργαλείο ευθυγράμμισης. Διαστάσεις:43x35x55cm

LTV-TV 448
LE TOY VAN

LE TOY VAN ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ

LTV-TV 448
2020-12-22