Τα πιο γνωστό πειρατικό καράβι με το σύμβολο των πειρατών σε κάθε πανί και σημαία. Περιλαμβάνει ειδική πόρτα φυλακής, καταπέλτη, κανόνι, 2 μπάλες και μία φιγούρα πειρατή. Οι φιγούρες πωλούνται χωριστά.Διαστάσεις:50x20x48cm

LTV-TV 246
LE TOY VAN