Όχημα πυροσβεστικής με αναπτυσσόμενη σκάλα, μία φιγούρα πυροσβέστη και όλα τα απαραιτητα αξεσουάρ για την δράση του. Διαστάσεις:32x13x17cm

LTV-TV 427
LE TOY VAN