Ένα φορτηγό μεταφοράς οχημάτων με 4 οχήματα και μία καρτέλα με 36 sticker. Διαστάσεις:32x7x14cm

LTV-TV 444
LE TOY VAN

LE TOY VAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

LTV-TV 444