Μία μηχανή POS και κάρτες για κάνουν τις ''αγορές'' τους τα παιδιά και να μάθουν πς χρησιμοποιείται το ''πλαστικό'' χρήμα. Διαστάσεις:8x15x4cm

LTV-TV 320
LE TOY VAN

LE TOY VAN POS ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

LTV-TV 320