Χινινισμένο τοπίο με παιδιά, δέντρα, σπίτια και ένα τρένο με τούνελ. Τα παιδιά περιστρέφονται στο πάγο καθώς και το τρένο. Παίζει 8 διαφορετικές μελωδίες. Λειτουργεί με ρεύμα.

Διαστάσεις 31x31x43cm

MMM-60067
SPIELUHRENWELT