Καρουζελ με 3 άλογα από επεξεργασμένη ριτίνη περιστρέφεται υπο τη μελωδία Chanson du Toreador. Διαστασεις 13x13x22cm
MMM-15061
MUSICBOXWORLD