Νοσταλγικό-παραδοσιακό carousel με κόκκινη λευκή οροφή.

Προσφέρει 8 διαφορετικές μελωδίες και λειτουργεί σε 2 θέσεις α)μόνο περιστροφή β)περιστροφή με μουσική της επιλογής σας. 

Διαστάσεις 23x23x27cm

Λειτουργεί με ρεύμα

MMM-60023
SPIELUHRENWELT