Περιλαμβανει τρένο μεταλικο με 4 βαγόνια , και διακλαδωση για τις ραγες . Μήκος διαδρομής 5,8 m. Λειτουργεί με μπαταριες 2ΑΑ (2 τεμ)

PEQ-505
PEQUETREN