Περιλαμβανει τρένο με 4 βαγόνια και γραμμή διακλάδωσης. Μήκος διαδρομής 5.8m. Λειτουργεί με μπαταριες C (2 τεμ)

PEQ-505 25864
PEQUETREN