Μεταλικό τρένο μπαταρίας ''Articulated Train Tango'' με βαγόνι-μηχανή και 3 βαγόνια. Μήκος διαδρομής 5,2m. Η μπαταρία(AA) δεν περιλαμβάνεται.
PEQ-402
PEQUETREN