ΤΡΕΝΟ CERCAN?AS RENFE XL

Μεταλικό τρένο μπαταρίας ''Cercanias Renfe'' με βαγόνι-μηχανή και 3 βαγόνια. Η μπαταρία(C) δεν περιλαμβάνεται.
PEQ-682
PEQUETREN