Περιλαμβάνει 4 βαγόνια και την βάση του δρόμου. Μήκος διαδρομής 3,1m. Λειτουργεί με μπαταρίες 2ΑΑ (2 τεμάχια)

PEQ-107
PEQUETREN