Περιλαμβανει τρένο με 4 βαγόνια και τούνελ, γεφυρα, σταθμό και ανθρωπάκια. Μήκος διαδρομής 4,9m. Λειτουργεί με μπαταριες C (2 τεμ)

PEQ-450
PEQUETREN