Περιλαμβανει τρένο με 3 βαγόνια. Μήκος διαδρομής 3,4m. Λειτουργεί με μπαταριες C (2 τεμ)

PEQ-302
PEQUETREN