Περιλαμβάνει 3 βαγόνια με γραμμες σε κύκλο. Μήκος διαδρομής 3m. Λειτουργεί με μπαταρίες C (2 τεμάχια)

PEQ-200
PEQUETREN