Τρένο με 4 βαγόνια και γραμμή διακλάδωσης, τουνελ και Σταθμο . Μήκος διαδρομής 6.5m. Λειτουργεί με μπαταριες 2ΑΑ (2 τεμ)
PEQ-750
PEQUETREN