Δημιουργήστε 6 μοναδικά πιαστράκια μαλλιών με πολλά ιδιαίτερα αντίκειμενα που περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνει πλήρες εγχειρίδιο με οδηγίες. ΗΛΙΚΙΑ 8+

BUK-BE307
BUKI FRANCE