Μία γαντόκουκλα γοργόνα και 4 δαχτυλόκουκλες.

FST-2803
FIESTA CRAFTS