Μία ζώνη με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για εργασίες. Σφυρί, κατσαβίδι, ''κλειδί'' , συκευή λιπαντικού, παξιμάδια και βίδες.

LTV-TV 446
LE TOY VAN