Ένα παιχνίδι μνήμης σε μία όμορφη συσκευασία δώρου. Περιέχει 8 ζευγαρια εικονογραφημένα ξύλινα φύλλα. Το παιχνίδι αυτό εξασκεί τη μνήμη, την αναγνώριση και αναπτύσει δεξιότητες κοινωνικοποίησης.

LTV-PL 096
LE TOY VAN